8junčet19:00 
Krik: prvi glas
V košarico
5,00 EUR

11junned20:30 
Enosmerna ulica 2

16junpet21:00 
Zločin na Kozjem otoku
V košarico
5,00 EUR